Náš tím

Predaj nových vozidiel
Ing. Rastislav Šoltys
Vedúci predaja nových vozidiel
Martin Pažitný
Predajca nových vozidiel
Katarína Koprdová
Predajkyňa nových vozidiel
Predaj jazdených vozidiel
Pavel Rozbeský
Predaj a výkup jazdených vozidiel
Mgr. Richard Zbyvateľ
Predaj a výkup jazdených vozidiel
Servis vozidiel
Ladislav Poór
Vedúci servisu
Petra Chovancová
Asistentka starostlivosti o zákazníka
František Peczár
Servisný poradca
Róbert Jendek
Servisný poradca, garančný technik
Erik Bínovský
Servisný poradca, poistné udalosti
Ing. Lukáš Strnád
Servisný poradca, poistné udalosti
Dielce a príslušenstvo
Róbert Ešmír
Vedúci oddelenia NDaP