Náš tím

Predaj vozidiel
Ing. Rastislav Šoltys
vedúci predaja
+421 919 399 288
Martin Pažitný
predajca
+421 911 069 976
Katarína Koprdová
predajca
+421 911 098 667
Predaj jazdených vozidiel
Pavel Rozbeský
predaj a výkup jazdených vozidiel
+421 901 715 043
Mgr. Richard Zbyvateľ
predaj a výkup jazdených vozidiel
+421 911 107 304
Servis vozidiel
Ladislav Poór
vedúci servisu
+421 911 160 732
Petra Chovancová
referent servisných služieb, objednávky do servisu
+421 249 280 111
František Peczár
servisný poradca
+421 903 435 990 +421 249 280 111
Róbert Jendek
garančný technik
+421 902 964 071 +421 249 280 111
Viktor Flimel
servisný poradca pre poistné udalosti
+421 902 964 058 +421 249 280 111
Ing. Lukáš Strnád
servisný poradca pre poistné udalosti
+421 903 753 338
Dielce a príslušenstvo
Róbert Ešmír
vedúci oddelenia NDaP
+421 902 964 062 +421 249 280 111