Opravy poistných udalostí

Nahradíme vám spoluúčasť

Opravy poistných udalostí

Ponúkame vám opravu vášho vozidla po poistnej udalosti. Pomôžeme vám s nahlásením poistnej udalosti. Obhliadku pre poisťovňu Allianz-SP, UNION, UNIQA, Generali, Kooperatíva a Komunálna poisťovňa vybavíte priamo u nás. Vybavíme aj krycie listy. Počas opravy vám za zvýhodnených podmienok vieme poskytnúť náhradné vozidlo.

  • V prípade, ak si želáte urobiť iba kalkuláciu opravy vášho poškodeného vozidla, táto je spoplatnená 1% zo sumy kalkulácie, minimálne však 25 € s DPH.
  • Ak sa rozhodnete vykonať danú opravu u nás, sumu za kalkuláciu vám odrátame z výšky spoluúčasti, maximálne však do výšky 165 € s DPH v prípade poistnej udalosti.
  • Pokiaľ oprava u nás nebude realizovaná cez poisťovňu, bude vám suma za kalkuláciu odpočítaná z ceny opravy.

Pri oprave poistnej udalosti nad 1000 € (pri súkromnej osobe je suma 1000 € s DPH, pri firme platí suma 1000 € bez DPH), zaplatíme spoluúčasť do výšky 5%, maximálne však 165 € za vás (platí pre jednu poistnú udalosť, v prípade viacerých poistných udalostí na predmetnom vozidle sa táto akcia vzťahuje len na jednu poistnú udalosť). Máte na výber, či využijete bezplatnú náhradu spoluúčasti, alebo možnosť náhradného vozidla.

V prípade poistnej udalosti nás kontaktujte alebo sa objednajte online:


Objednávka do servisu